Jak mě moje netradiční strategie soloprůmyslníka dostala na bezkonkurenční místo

Na více než 300 klientů za jeden rok. Poznatky z vítězné mentoringové strategie, která se vymyká normám.

Jednou z mnoha věcí, které mě naučilo rozjetí mého vlastního mentorského byznysu, je, že tajemstvím úspěchu a naplnění je vytyčení vlastní jedinečné cesty. Ačkoli mnoho marketingových odborníků radí kopírovat úspěšné taktiky jiných, chci se s vámi podělit o to, jak identifikovat a zavázat se ke strategii, která pro vás funguje nejlépe, abyste se odlišili.

Moje mentorská strategie je výsledkem experimentování, zpětné vazby a zdokonalování. Soustředí se na tři základní složky: průběžné vzdělávání, mentoring a poradenství.

Stanovení obchodní strategie vyžaduje čas

Několikrát jsem změnil svou strategii, než mi to konečně došlo – klíčem není snaha o dokonalost od samého začátku, ale spíše ponoření se, experimentování a využívání zpětné vazby k neustálému zlepšování.

Původně jsem se chtěl zaměřit pouze na mentoring, ale to nemělo dostatečný dopad, protože jsem se věnoval převážně teoriím z mého podnikatelského prostředí. Cítil jsem nutkání udělat ji praktičtější. Získání prvních klientů bylo sice náročné, ale byla to cesta, která stála za to. Nakonec jsem kvůli tomuto posunu omezil své mentorství.

TIP: Nezapomeňte, že váš první strategický nápad nemusí být nutně jedinečný nebo zaručeně vítězný. Obvykle je třeba vyrazit do terénu, experimentovat, učit se metodou pokusů a omylů a průběžně se přizpůsobovat, abyste zjistili, co funguje a co ne.

Můj „mentoringový trojúhelník 1+2+2“ síly

Trojúhelník je promyšlenou a strategickou kombinací tří prvků, z nichž každý hraje zásadní roli v mém profesním růstu.

Pevně věřím, že synergie, kterou tato kombinace vytváří, mě staví do neporazitelné pozice.

  1. Neustálé učení = prohlubování znalostí
  2. Mentoring = mluvení o zkušenostech
  3. Poradenství = zavádění teorie do praxe a získávání zpětné vazby.

Ponořme se tedy do strategie.

1. Učení: Palivo pro mysl

Jeden den v týdnu věnuji průběžnému učení. To zahrnuje čtení článků, příspěvků na blogu a dalších materiálů, psaní, poslech podcastů a aktivní účast na akcích, setkáních, konferencích, podcastech a panelových diskusích.

Základem mé strategie je neustálé učení. To mi pomáhá zůstat v čele svého oboru a mít nejnovější poznatky a vědomosti, o které se pak mohu podělit s těmi, které vedu a kterým radím.

image

2. Mentoring: Posílení vůdčích schopností

Dva dny v týdnu jsou vyhrazeny pro mentoring. Každý den věnuji 3-4 hodinová mentorská sezení a zbývající čas věnuji přípravě a operativní práci.

Mentoring není jen o sdílení znalostí. Tím, že věnuji mentoringu hodně času, si zajišťuji, že zůstávám ve spojení se začínajícími lídry, posiluju svou síť a neustále zdokonaluji své vůdčí schopnosti.

3. Poradenství: Praktická aplikace

Zbývající dva dny v týdnu se věnuji poradenství v roli dílčího poradce nebo technického ředitele. Zde jsem teorii převedl do reálné praxe.

Poradenská práce mi umožňuje uplatnit mé poznatky a poskytnout praktické vedení a řešení problémů, kterým čelí společnosti klientů. Díky tomu získávám zkušenosti z první ruky, které rozšiřují mé znalosti a pohled na věc.

Tato synergie neustálého učení, mentoringu a poradenství je mým třetím okem.


Dodržujte svůj herní plán

Je lákavé opustit den učení a vydělat si víc.

To by však bylo krátkozraké rozhodnutí. Bez neustálého vzdělávání bych riskoval, že se dostanu mimo kontakt a skončím u pojmů jako vodopád, mainframy a agilní manifest.

Vzdát se mentoringu by oslabilo mou síť a individuální vedení.

Opustit poradenství by znamenalo přijít o možnost zažít různé situace a modely klientů, což by omezilo mou schopnost učit se z reálných scénářů a rozvíjet svou praxi v oboru.

Proto jsem se vědomě rozhodl dodržovat svůj závazek vůči strategii „Mentoringový trojúhelník 1+2+2“. Právě souhra všech tří prvků činí můj přístup jedinečným a přináší mi radost i úspěch v mé práci.

Vytváření své jedinečné cesty

Moje strategie informovanosti je postavena na přítomnosti v terénu, nikoli online.

Mnozí marketingoví odborníci doporučují vytvářet na síti LinkedIn dynamiku prostřednictvím častých příspěvků, získávání sledujících a zpeněžování vaší digitální přítomnosti, což je zefektivněno vzestupem nástrojů umělé inteligence, jako je Taplio.

Chápu důležitost zviditelnění, ale tato strategie se mi nelíbí.

Místo toho věnuji svůj čas přítomnosti v terénu a budování komunity prostřednictvím fyzických setkání, přednášek, panelových diskusí atd. Důvodem je moje víra v sílu osobních kontaktů. Proč? 80 % mých potenciálních kontaktů pochází z ústního podání.

Závěr

Můj „mentoringový trojúhelník síly 1+2+2“ není jen strategie – je to filozofie. Místo toho, abych se snažil kopírovat úspěch ostatních, jsem si vytvořil osobní přístup, který je v souladu s mými hodnotami, zaručuje radost a úspěch a odlišuje mě od ostatních. Cesta, která mi umožňuje směřovat své odhodlání k získávání znalostí, vůdčích schopností a zkušeností v oboru, abych dosáhl svých cílů a pomohl těm, které vedu a kterým radím, dosáhnout téhož.

I když určitě existují i jiné vítězné strategie, mně se nejlépe osvědčila tato. Sdílím ji s nadějí, že vás může inspirovat k tomu, abyste si vytvořili vlastní jedinečnou cestu k úspěchu a naplnění mimo běžné postupy.

Celý příběh o tom, jak jsem založil svou mentorskou firmu, si můžete přečíst v mém předchozím příspěvku na blogu: Z korporátní práce do soloprůmyslu – postřehy z budování mého mentorského byznysu.

Mise

Čím více pomůžeme vychovat začínající inženýrské manažery na našem území 🇨🇿, tím rychleji pozvedneme místní firmy a talenty 🚀 a dostaneme se na úroveň softwarových citadel, jako je Berlín 🇩🇪 nebo Londýn 🇬🇧.

O Marianovi Kamenistakovi

Marian poskytuje koučink a mentoring manažerům a vedoucím pracovníkům v oblasti inženýrství na různých úrovních, čímž pomáhá organizacím dosáhnout úspěchu při vytváření produktů.

Zůstaňte naladěni na další příspěvek! 💪

Follow on LinkedIn

Related Posts

Přijímáte manažera softwarového inženýrství? 10 Interview Questions to Help You Make the Right Bet.

Jak mohu za pouhé 3 měsíce přijmout na palubu inženýra/technického manažera ♣️? Udělejte toto:
1️⃣ Rozhodněte se, jakou část technické/výrobní, vedoucí a procesní oblasti plánujete této #roli přidělit (❌ne všechny tři najednou, prosím!).
2️⃣ Podívejte se na 10 nejčastějších otázek při pohovoru, které vám pomohou správně vsadit.
3️⃣ Captain Obvious: Žádný obecný popis práce.